Logo Tange Electrotechniek

Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

Privacybeleid Tange Electrotechniek,

Tange Electrotechiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam

Persoonsgegevens van klanten worden door Tange Electrotechniek verwerkt om onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tange Electrotechniek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Tange Electrotechniek bewaart uw persoonsgegevens zolang u als klant geregistreerd staat, of tot op het moment dat u wenst dat uw gegevens gewist worden. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Tange Electrotechniek
Halsterseweg 110
4613BA Bergen op Zoom
T. 0164-630 162
E. info@tangeelectrotechniek.nl

Hoe kunnen wij
u helpen?

Vul uw gegevens zo compleet mogelijk in.
E-mail berichten worden over het algemeen binnen 7 dagen beantwoord. Mocht u direct een antwoord nodig hebben verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen.

Oplichters actief

Wij hebben te horen gekregen dat er oplichters actief zijn die zich voordoen als monteur(s) van Tange Electrotechniek. Dit vinden wij erg vervelend en hebben hiervoor de hulp van de politie ingeschakeld. Hierbij willen wij u de onderstaande aandachtspunten op het hart drukken om de kans op oplichting tot een minimum te beperken.

Wij gaan u
terugbellen